Current Issue: No. 9 (2022)

Bigkis

Front Matters

Mga Paunang Pahina

Alvin B Yapan

i-viii


Panimula

Ang Bigkis at Buhol ng Relihiyon

Christian Jil R Benitez, Alvin B Yapan

1-3Ateneo Art Awards 2021: Gawad Purita Kalaw-Ledesma sa Suring Sining

Ang Paglalahad ng Ilang Paniniwala at Kultura sa Kapuluan ng Pilipinas sa Pamamagitan ng mga Piling Object o Objet d’Art

Jayson V Fajardo

157-171


Mga Rebyu

Pinoy Version New Testament: Isang Rebyu

Shirley N Dita

172-182

Pagtaya at Pagpapasya: Isang Rebyu ng Quezon’s Game

Ian Harvey A Claros

183-187


Download Full Issue


Past Issues